Introductie en uitleg tap-punten

In deze video leg ik je uit wat ‘tappen’ (EFT) eigenlijk is en waar de tappunten zitten die je in deze meditatie gebruikt.